• Odpady

  Odpady

  nakládání s odpady je hlavní a nosnou činností naší společnosti

Odpad

Odpad = je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně odpad definuje zákon o odpadech, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je hlavní a nosnou činností naší společnosti. Disponujeme dostatečným množstvím a rozmanitými druhy svozové techniky pro svoz většiny běžných druhů komunálních odpadů z obcí a od podnikatelů.

Zajištujeme

Zajištujeme svoz směsného komunálního odpadu, svoz a třídění separovaných odpadů (vlastní třídírna odpadů), svoz bioodpadů, odvoz stavebních sutí, odvoz dřeva, nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Města a obce

Kontaktní osoba pro cenové nabídky:
Ing. Kateřina Knedlíková – vedoucí obchodu a marketingu
 • obsluha 25 obcí + města Hodonín
 • svoz směsného komunálního odpadu z nádob 110, 120, 240 a 1100 litrů s dodržením pravidelných harmonogramů
 • ekonomický svoz tříděných odpadů z nádob s horním i spodním výsypem, zajištění svozu pytlových systémů obcí
 • svoz bioodpadu z nádob
 • zajištění vývozů sběrných dvorů včetně nebezpečných odpadů a pneumatik
 • kompletní zajištění mobilních sběrů nebezpečných odpadů v menších obcích
 • přistavení a vývozy velkoobjemových kontejnerů na objednávku
 • výpůjčka odpadových nádob
 • čtvrtletní výkaznictví společnosti EKO-KOM zdarma
 • vedení pravidelné evidence o produkci odpadů
 • včasná informovanost při změnách vývozů z důvodů svátků
 • stabilní složení svozové osádky, která se v obci vyzná
 • moderní svozová technika
 • možnost identifikace odpadů systémem čárového kódu
 • optimalizace dosavadního zavedeného systému nakládání  s odpady v obci
 • cenová nabídka ZDARMA

Firmy a podnikatelé

Kontaktní osoba pro cenové nabídky:
Ing. Kateřina Helešicová – referent obchodu
 • obsluha podnikatelských subjektů na celém území bývalého okresu Hodonín
 • ostatní lokality na individuální poptávku
 • možnost volby velikosti odpadové nádoby a četnosti vývozu nádob
 • poskytování odpadových nádob do výpůjčky
 • u separovaných odpadů různorodé varianty skladování odpadů před odvozem (ekonomická řešení)
 • vedení pravidelné evidence o produkci odpadů
 • rychlé  a operativní řešení reklamací
 • možnost uzavření smlouvy o vlastním dovozu odpadu na sběrný dvůr
 • vývozy velkoobjemových kontejnerů
 • odvoz nebezpečných odpadů
 • cenová nabídka ZDARMA

Služba velkoobjemových kontejnerů

Objednání velkoobjemového kontejneru probíhá výhradně přes náš objednávkový formulář, který nám pomůže vzájemně vyjasnit požadavky. Po odeslání formuláře prosím vyčkejte na telefonát našeho pracovníka, který Vám objednávku potvrdí a bude Vás informovat o dalším postupu.

 • Plnění na smlouvu i objednávku
 • Trvalá i jednorázová spolupráce
 • Přistavení na určené místo v určený čas
 • Vývozy dle domluvy
 • Ochotní a zkušení řidiči
 • Ceny přistavení a vývozu ušité na míru zákazníkovi – víte, za co platíte
 • Při dlouhodobé spolupráci zajímavé slevy

Nabídka VO kontejnerů:

 • typ AVIA do objemu 9 m3, max. 3 t
 • typ abroll do objemu 14 m3, max. 8 t
 • typ abroll do objemu 25 m3, max. 15 t

Všechny typy kontejnerů Vám nabízíme ve variantách:

 • VYSOKÝ (objemný odpad, nábytek, dřevo, větve, listí, separované odpady)
 • NÍZKÝ (cihly, beton, směsná stavební suť)

Objednávkový formulář

TESPRA Hodonín, s.r.o. není zodpovědná za poškození povrchu, na který bude kontejner přistavován. Odpovědnost za případné škody, způsobené kontejnery na nevhodných površích (např. trávnících, chodnících a jiných), nese objednatel.
V kontejneru může být umístěn pouze 1 vybraný druh odpadu.
Odhadněte, případně popište, kolik odpadů očekáváte (kg, m3). Typ kontejneru bude upřesněn při telefonickém potvrzení objednávky, kdy budou zváženy i Vaše prostorové možnosti pro přistavení kontejneru.
Prosím, berte na vědomí, že všechna naše vozidla jsou plně vytížená a přistavení kontejneru není často možné realizovat do druhého dne.
V případě alespoň jedné odpovědi ANO s Vámi budou podrobnosti dohodnuty při telefonickém odsouhlasení objednávky.
Beru na vědomí, že bez telefonického potvrzení zaslané objednávky s vystavením přibližné cenové kalkulace za strany společnosti TESPRA, není tato objednávka závazná. Smluvní vztah vzniká až po odsouhlasení podmínek přistavení oběma smluvními stranami. Po odeslání formuláře Vás budou do 24 hodin telefonicky kontaktovat naši pracovníci, kteří s Vámi domluví podrobnosti a navrhnout Vám nejvhodnější řešení. (Pokud je dnem zaslání objednávky pátek, bude na Váš požadavek reagováno následující pracovní den).
Beru na vědomí, že před přistavením kontejneru může být vyžadována záloha splatná hotově na pokladně v sídle společnosti TESPRA Hodonín, s.r.o. (Velkomoravská 3652/91, Hodonín).

Nevíte si rady s některými částmi formuláře? Vyplňte je dle svého nejlepšího uvážení. Detaily si vysvětlíte s naším obchodním zástupcem telefonicky.

Upozornění: Pokud s námi plánujete spolupracovat dlouhodobě nebo stabilně, formulář nevyplňujte, ale kontaktujte náš obchodní úsek telefonicky (sekce kontakty) a uzavřete si s námi rámcovou smlouvu, ve které jsme Vám schopni specifikovat individuální podmínky.

Druh odpadu (kategorizace) - bližší informace

Objemný odpad
Směs odpadu velkých rozměrů např. při vyklízení domů, směs nesmí obsahovat větší podíl dřevěného nábytku a běžného skla, jejichž příjem je na skládce zakázán. Odpad nesmí obsahovat nebezpečné odpady, pneumatiky a větší množství sutí. Může obsahovat sklolaminát, pryže, znečištěný papír a plasty, výrobky z PVC, linolea a novodurové trubky, sedačky, koberce, textilie, a různé další materiály, které nelze vytřídit, nebo jsou díky své povaze pro třídění nevhodné, může obsahovat drátěné sklo, automobilové plasty, zrcadla, keramiku a porcelán.
Stavební suť
Sypké odpady ze stavenišť. Mohou obsahovat beton, cihly, omítkovinu, keramické obklady a většinu materiálů klasické výstavby. Zakázáno je míchání se sádrokartony, izolačními materiály (vata, polystyren, PUR pěna), odpad nesmí obsahovat elektroinstalaci, vodoinstalační materiál, objemný odpad, dřevo, papír, plast, sklo, bioodpad a nebezpečné odpady.
Směsné stavební odpady
Směsný odpad po bouracích pracích a odpad ze stavenišť. Na rozdíl od sutí může obsahovat elektro a vodoinstalační materiál. Povolená je směs se sádrokartony, izolačními materiály a částečnou příměsí dřeva. Může obsahovat příměs plastů a stavebně znečištěný papír – pytle od stavebních hmot. Nesmí obsahovat sklo (rámy oken je tedy potřeba před vložením do kontejneru vytlouct), nesmí obsahovat biooopad a nebezpečné odpady.
Dřevo
Stavební dřevo a dřevěný nebo laminovaný nábytek různých barev. Nesmí obsahovat žádný jiný druh odpadu. Nesmí se jednat o staré železniční pražce. Nábytkové díly nesmí obsahovat sololitové desky. Drobná příměs kovů -panty, úchytky a rámečky nevadí.
Bioologicky rozložitelný odpad - větve
Jedná se o kmeny po kácení stromů a větve po ořezech dřevin ze zahrad a veřejné zeleně. Nesmí obsahovat žádné jiné druhy odpadů.
Biologicky rozložitelný odpad – tráva a listí
Jedná se měkké části rostlin. Odpad vzniká údržbou zahrad a parků. Odpad může obsahovat rostlinné zbytky z kuchyní, povolená jsou skořápky od vajec, kávová sedlina, čajové sáčky. NE však vařená jídla, zbytky masa a kostí! Odpad nesmí obsahovat žádné jiné druhy odpadů.
Beton bez příměsi
Jedná se o čistou betonovou suť, prostou omítkovin a jakéhokoliv jiného druhu odpadu. Patří sem i betonová střešní krytina. V případě betonových sloupků a armované suti nás o této skutečnosti informujte.
Cihly bez příměsi
Jedná se o čisté cihly a cihelnou suť, která vzniká při demolicích a přestavbách domů. Suť nesmí osahovat větší množství omítkoviny a jakékoliv další druhy odpadů. Pokud by cihelná suť obsahovala vyšší podíl zeminy, prosím informujte nás o této skutečnosti předem.
Papír
Jedná se o čistý, nezamaštěný a plísní nedegradovaný papír, který je prostý jakýchkoliv příměsí nebezpečných odpadů. Může se jednat o lepenkové krabice a noviny a časopisy, obalový papír, spisový papír, staré knihy a jiné papírové odpady. U spisového papíru a knih je potřeba odpad zbavit tvrdých obalových desek, případně šanonů. Ve spisech se nesmí nacházet plastové kancelářské obaly a vázací šanonové plastové nebo kovové spony. Nevadí plastová okýnka obálek, nevadí drobné kancelářské spony a sponky ze sešívačky. Papír nesmí být mísen s jinými druhy odpadů.
Plasty
Jedná se všechny druhy obalových plastů (PET láhve, folie, PE HDPE a PP plasty, PS). Nepatří sem výrobky z PVC, linolea, novodurové trubky, plasty a polystyren znehodnocené stavebními materiály nebo zeminou, nepatří sem obaly od nebezpečných látek, které nelze jednoduše vypláchnou vodou (např. obaly od motorových olejů), nevhazujte plasty s vnitřním obsahem potravin či tekutin jakéhokoliv původu, nepatří sem automobilové plasty (ABS) a sklolaminát.
Sklo
Jedná se o ploché nebo obalové sklo různého původu a barev. Nesmí obsahovat zrcadla, keramiku, porcelán, lepená a bezpečnostní skla, drátěná skla a autoskla. Nesmí obsahovat žádné jiné druhy odpadů. Papírové případně plastové etikety a kovové uzávěry láhví nevadí.

Provozovaná zařízení pro nakládání s odpady

Kontaktní osoby společnosti

Ing. Kateřina Knedlíková

vedoucí obchodu a marketingu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 126

602 555 319

Ing. Kateřina Helešicová

referent obchodu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 113

725 067 692

Ing. Věra Novotná

vedoucí ekonomického úseku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 121

724 521 541

Jan Otruba

finanční účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 120

Ladislava Pochylá

fakturace

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 122

720 069 525

Ing. Jaroslava Salajková

personalistka a mzdová účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 123

725 423 042

Petr Ivičič

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 114

602 775 530

Simona Uhrovičová

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 115

Karel Zadražil

správa vozového parku a technického zázemí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 128

602 558 546

Ing. Lenka Michalcová

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

725 423 019

Marian Luppi

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

601 372 242

Ing. Dagmar Pospíšilová

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 117

724 552 943

Ludmila Paulusová

samostatný zahradník

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 125

602 775 532

Radek Juráček

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 116

602 775 531

Zdeněk Měchura

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 118

724 161 445

Ing. Ivo Zbořil

jednatel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 112

725 816 611

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Nezbytné technické cookies