• Další služby

  Další služby

  Váš spolehlivý partner pro odpady a další služby komunální oblasti
U nás nezáleží na tom, jak velký zákazník jste. Můžete se spolehnout, že zde najdete vždy ochotný přístup, vstřícné jednání, časovou flexibilitu i ceny, které Vás příjemně překvapí.
 • Údržba zeleně

  Zodpovědná osoba: Ing. Dagmar Pospíšilová – vedoucí zeleně

  Úsek údržby zeleně je tím pravým partnerem pro Vás, pokud potřebujete:

  • provést terénní úpravy pozemků
  • založit trávník
  • posekat parkový nebo luční porost
  • vysázet stromy, keře nebo živé ploty
  • provést odborný řez dřevin a tvarování živých plotů
  • pokácet stromy
  • vysadit květinové záhony
  • provádět pravidelné odplevelení a okopávku
  • pravidelně zalévat
  • zlikvidovat náletové dřeviny (mechanicky a chemicky)
  • shrabat listí
  • odbornou poradenskou činnost v oblasti veřejné zeleně
 • Oprava komunikací

  Zodpovědná osoba: Radek Juráček – vedoucí údržby komunikací

  Při opravách komunikací nás poptejte, pokud potřebujete zajistit:

  • ruční výkopové práce (výkopové práce menší technikou)
  • opravy výtluků obalovanou směsí
  • čištění a opravy dešťových vpustí a dešťových žlabů
  • pokládku obrubníků
  • dláždění chodníků
  • opravy chybně položených starých dlažeb
  • opravy chodníků litým asfaltem
  • instalaci dopadových ploch dětských hřišť
  • stavební práce menšího rozsahu (sbíjecím kladivem, řezačkou
  • asfaltu a betonu, vibračním pěchem, vibrační deskou, vibračním válcem)
  • dovoz a odvoz stavebního materiálu
 • Úklid komunikací

  Zodpovědná osoba za strojové čištění: Petr Ivičič – vedoucí dopravy
  Zodpovědná osoba za ruční čištění a blokovou očistu a zimní údržbu: Radek Juráček – vedoucí údržby komunikací

  Úklid komunikací dokážeme zajistit všemi možnými způsoby, nabízíme Vám:

  • Strojové čistění vozovek (možnost velkého silničního zametacího stroje)
  • Strojové čistění chodníků (možnost malého chodníkového zametacího stroje)
  • Ruční provádění očisty (zametání a ruční úklid veřejných prostranství)
  • Sběr papírků a drobného odpadu

  Bloková očista města Hodonín:

  Pro město Hodonín každoročně zajišťujeme blokovou očistu.
  Předběžný harmonogram blokového čistění (ke stažení zde) 

  Žádáme všechny občany, aby uveřejněný harmonogram chápali pouze jako orientační a respektovali přesné termíny rozmístěného přenosného dopravního značení v dané lokalitě.

  Zimní údržba komunikací:

  Zimní údržba v městě Hodoníně začíná od 1. listopadu a končí 31. března následujícího roku.

  Činnosti související se zimní údržbou komunikací jsou zajištěny tak, aby byla udržena sjízdnost či schůdnost komunikací ve vlastnictví města Hodonína a to dle sváleného Plánu zimní údržby.

  Komunikace označené informační tabulkou nejsou  v zimě udržovány.

  Zimní údržba je prováděna přednostně pro město Hodonín, provádění služeb pro ostatní subjekty je z kapacitních důvodů možné až po skončení údržby ve městě Hodoníně.

  Pro snazší  a rychlejší provádění ručního posypu jsou v zimním období na území města Hodonína rozmístěny kontejnery s posypovým materiálem. Kontejnery jsou řádně označeny a je první pohled patrné, že nejsou určeny k odhození odpadků. Prosím neznečišťujte obsah těchto kontejnerů. Děkujeme.

 • Městský mobiliář, dopravní značení

  Zodpovědná osoba: Radek Juráček – vedoucí údržby komunikací

  Speciálně pro města a obce nabízíme služby úzce spojené s údržbou místních komunikací a zvelebování veřejných prostranství:

  • instalace městského a obecního mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, herní prvky, stojany na kola...)
  • budování kontejnerových stání
  • instalace autobusových zastávek
  • instalace a výměna svislého dopravního značení na místních komunikacích
  • instalace dopravního infosystému obce
  • zapůjčení přenosného dopravního značení při konání sportovních a kulturních akcí
 • Vozidla a stroje

  Zodpovědná osoba služby nákladní vozidla + zametací stroje: Petr Ivičič – vedoucí dopravy
  Zodpovědná osoba služby multicar + stavební mechanizace: Radek Juráček – vedoucí údržby komunikací
  Zodpovědná osoba služby VZ plošiny + mechanizace péče o zeleň: Ing. Dagmar Pospíšilová – vedoucí údržby zeleně

  Specializované popelářské vozy:

  • Lineární stlačování odpadu
  • Některé z vozidel jsou vybaveny hydraulickou rukou pro možnost současného vývozu nádob s horním a spodním systémem výsypu (u separovaných odpadů)
  • Osazení vozidel tenzometrickými váhami
  • Možnost systému čárového kódu

  Hákové nosiče kontejnerů:

  • Výběr velikosti vozidla dle nosnosti (do 10 t, do 16t a do 26t)
  • Možnost výběru typu kontejneru ( vysoký/nízký)

  Silniční zametací stroj:

  • Skrápěcí systém se zásobníkem na 1900 l vody
  • Zásobník na nečistoty 6,0 m3
  • Ekologicky šetrný provoz - tichý chod a nízké emise 

  Chodníkový zametací stroj:

  • Skrápěcí systém se zásobníkem 170 l vody
  • Stavitelné kartáče, silný sací výkon
  • Tichý chod – vhodný i pro noční zametání

  Vozidla Multicar: 

  • Odvoz materiálu a odpadů do 2,5 tuny
  • Se sklápěcí  nástavbou
  • S nástavbou nosič kontejnerů – vanička

  Vysokozdvižná plošina: 

  • Podvozek Iveco
  • Plošina s maximální pracovní výškou 20 m

  Další stroje a technika:

  • Kolový nakladač
  • Traktor Zetor
  • Samochodné sekačky se sběrným košem Kubota
  • Samochodné mulčovače John Deere
  • Svahová sekačka Spider
  • Drobná stavební mechanizace (vibrační válec, vibrační pěch, sbíjecí kladivo)
  • Drobná mechanizace pro péči o zeleň (pily, křovinořezy, fréza pařezů)
  • Mechanizace zimní údržby (sypací nástavby, pluhy, Terra Vari, multifunkční stroje Stiga, Kärcher)
 • Skartace

  Objednávky:
  Ing. Lenka Michalcová – vedoucí sběrného dvora (tel.: 725 423 019)
  Marian Luppi – provozní ekonom sběrného dvora (tel.: 601 372 242)

  Skartace - likvidace písemností a starého papíru dle zákonů 499/2004 Sb. a 110/2019 Sb. v platném znění

  Skartace materiálu 

  • Provádíme skartace typu "S" (dokument bez trvalé hodnoty) a typu "V" (vyhrazené)
  • Příjezd vozidla s materiálem na sběrný dvůr TESPRA Hodonín ul. Měšťanská 78 po předchozí telefonické domluvě
  • V případě potřeby si u nás můžete objednat dopravu
  • Zvážení a vyložení materiálu u provozní haly, případně na místě určeném pověřeným pracovníkem
  • Slisování do balíku
  • CENA bez použití skartačního stroje dle aktuálního ceníku za převzetí běžného papíru na sběrném dvoře
  • CENA - skartace s využítím skartačního stroje 15 Kč/kg (řez skart. stroje 1x5 mm nabízí nejvyšší stupeň pro papír P-7)

  Zákazník obdrží potvrzení o skartaci dle zákona a fakturu za poskytnuté služby.

  Materiály určené ke skartaci nesmí obsahovat šanony, velké kovové a plastové vázací spony, plastové složky a euroobaly.

  Dokumentaci lékařů prosím předtřiďte na záznamy a snímky. 

  Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 • Ekologická výchova

  Firemní maskot TESPÍK

  TESPÍK, je postavička určená výhradně ke komunikaci s dětmi. Poprvé spatřil světlo světa v roce 2009, kdy byl představen v rámci oslav Dne Země. Od té doby se s ním malí i velcí moholi setkat na mnoha akcích v Hodoníně i v obsluhovaných obcích. TESPÍK má pod svou tlapkou ekologickou výchovu dětí a vymýšlí nové  a nové vychytávky, které by děti nenásilnou formou motivovaly k třídění odpadů a ochraně přírody.

  Za dobu existence TESPÍKA vznikla jeho jménem spousta reklamních a edukačních předmětů určených dětem:

  Pokud byste chtěli některé z našich materiálů použít ve výuce, budeme rádi. Jen nás o této skutečnosti prosím předem informujte.

  Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Knedlíková – vedoucí obchodu  a marketingu ( tel.: 602 555 319)

  Tespik

  Ekologické programy

  Možnosti uskutečnění prohlídky v areálu sběrného dvora Měšťanská 78 jsou závislé na provozních podmínkách zařízení,  v případě zájmu je potřeba se domluvit s dostavečným časovým předstihem. Tímto děkujeme za pochopení v případě našeho zamítavého stanoviska.

  Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Knedlíková – vedoucí obchodu a marketingu (tel.: 602 555 319)

  ekoaktivity2

  Sběry papíru ve školách

  Sběr starého papíru patří neodmyslitelně ke každé generaci školáků. Sběrové akce přináší nejen finanční prostředky, které mohou školy použít dle vlastního uvážení, ale jsou také významnou ekologicko-vzdělávací aktivitou, která jasně ukazuje, že papír není odpadem, ale surovinou.

  Společnost TESPRA Hodonín, s.r.o. pořádá sběrové akce ve školách, případně školkách a dalších vzdělávacích zařízeních oblasti Hodonínska, Břeclavska, Kyjovska a Veselska.

  Co spolupráce na sběrech papíru s TESPROU  Vaší škole přinese?

  • zajímavé výkupní ceny
  • přistavení kontejneru zdarma
  • rychlou reakci na výměnu kontejnerů při sběru
  • možnost jednodenních i vícedenních sběrů
  Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Helešicová - referent obchodu (tel.: 725 067 692)

  ekoaktivity

 • Prodej nádob

  Kromě kontejneru 1100 l se veškeré uvedené zboží prodává na provozovně sběrný dvůr – Měšťanská 78, Hodonín

  Kontejner 1100l

  • materiál: plast
  • barva: černá (skladem)
  • cena: 7500 Kč bez DPH, ceně bude připočtěna platná sazba DPH
  • uvedené rozměry jsou pouze orientační
  • kontejner v jiných barvách - na objednávku, cena na vyžádání

  1100l

  Popelnice 240l

  • materiál: plast
  • barva: skladem pouze černá, jiné na objednávku
  • cena: 1135 Kč bez DPH, k ceně bude připočtěna platná sazba DPH
  • uvedené rozměry jsou pouze orientační
  • popelnice v jiných barvách - na objednávku, cena na vyžádání

  240l

  Popelnice 120l

  • materiál: plast
  • barva: skladem pouze černá, jiné na objednávku
  • cena: 815 Kč bez DPH, k ceně bude připočtěna platná sazba DPH
  • uvedené rozměry jsou pouze orientační
  • popelnice v jiných barvách - na objednávku, cena na vyžádání

  120l

  Popelnice 110l

  • materiál: pozinkovaný plech
  • barva: stříbrná - nádoba je dostupná pouze na objednávku
  • cena: na vyžádání dle aktuálního ceníku
  • uvedené rozměry jsou pouze orientační

  110l

   

  Samostatné pytle - prodej po kusech

  • pytel žlutý (plasty), 700 x 1100 mm
  • pytel modrý (papír), 700 x 1100 mm
  • pytel modrý (papír), 1000 x 1200 mm
  • pytel oranžový (nápojový karton), 700 x 1100 mm
  • pytel červený (SKO), 700 x 1100 mm
  • ceny: dle aktuálního ceníku Sběrného dvora

  pytle

  Pytel na směsný komunální odpad s vývozem

  • červený pytel 700 x 1100 mm
  • samolepicí známka udávající zaplacení vývozu pytle z provozovny
  • cena sady: dle aktuálního ceníku Sběrného dvora

  pytel sko

  Kovový stojan na pytle - k zapůjčení

  • dostupné množství k zapůjčení na dotaz (do 10ti kusů)
  • materiál konstrukce: kov
  • materiál víka: pozinkovaná plech
  • průměr víka: 462 mm
  • určeno pro pytle o rozměru 700x 1100 mm
  • cena zapůjčení stojanu bez pytlů na den: dle aktuálního ceníku Sběrného dvora 

  stojan pytle

  Posypová sůl

  • balení: pytel 25 kg
  • cena za pytel: cena bude stanovena v dané sezóně aktuálně

  sul

Provozovaná zařízení pro nakládání s odpady

Kontaktní osoby společnosti

Ing. Kateřina Knedlíková

vedoucí obchodu a marketingu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 126

602 555 319

Ing. Kateřina Helešicová

referent obchodu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 113

725 067 692

Ing. Věra Novotná

vedoucí ekonomického úseku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 121

724 521 541

Jan Otruba

finanční účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 120

Ladislava Pochylá

fakturace

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 122

720 069 525

Ing. Jaroslava Salajková

personalistka a mzdová účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 123

725 423 042

Petr Ivičič

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 114

602 775 530

Simona Uhrovičová

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 115

Karel Zadražil

správa vozového parku a technického zázemí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 128

602 558 546

Ing. Lenka Michalcová

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

725 423 019

Marian Luppi

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

601 372 242

Ing. Dagmar Pospíšilová

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 117

724 552 943

Ludmila Paulusová

samostatný zahradník

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 125

602 775 532

Radek Juráček

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 116

602 775 531

Zdeněk Měchura

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 118

724 161 445

Ing. Ivo Zbořil

jednatel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 112

725 816 611

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Nezbytné technické cookies