• Služby odpadového hospodářství (obce, města a podnikatelé)

    Často se ptáte

    FAQ

Sběrný dvůr

Kdy je otevřeno na sběrném dvoře?

Pokud jste občan Hodonína, platí pro Vás otevírací doba PO-PÁ 6:00 – 18:00 (zimní provoz od 1.11. do 31.3. je otevřeno pouze do 16.30 hod.) a SO 8:00- 15:00. V neděli a ve všechny svátky je sběrný dvůr uzavřen. Pokud jste občan jiné obce nebo podnikatel, platí pro Vás otevírací doba PO-PÁ 7:00 – 10:00 a 12:00-14:00. V sobotu, v neděli a ve všechny státní svátky je sběrný dvůr uzavřen.

Kolik odpadu mohu na sběrný dvůr přivézt?

Denní množství odpadu přijímaného na sběrném dvoře je jeden přívěsný vozík za auto, případně jeden dodávkový automobil s nosností do 3,5t denně na občana/podnikatele.

V případě dovozu většího množství stavební sutě v jeden den, je možná domluva v kanceláři sběrného dvora nejméně den před dovozem, abychom byli schopni reagovat počtem potřebných kontejnerů.

Proč se musím na sběrném dvoře prokazovat místem trvalého bydliště?

Obsluha sběrného dvora Vás nemůže k předložení dokladu totožnosti nutit, pokud však doklad nepředložíte, budete automaticky zařazeni do kategorie občanů jiných obcí a podnikatelů a veškeré odevzdané odpady na sběrném dvoře zaplatíte. Pokud chcete využít svého práva občana Hodonína využít sběrný dvůr zdarma nebo mít stavební sutě a pneumatiky za zvýhodněnou cenu, musíte počítat s tím, že nám trvalé bydliště v Hodoníně budete muset při příjezdu do areálu doložit.

Kdo všechno tedy za dovoz odpadů na sběrný dvůr platí?

Za dovoz stavebních sutí a pneumatik na sběrný dvůr platí od 1.4.2021 bez výjimky všichni. Za ostatní odevzané odpady platí pouze zákazníci, kteří nejsou občané města Hodonína (tedy občané jiných obcí) a podnikatelé. Pokud se prokážete dokladem totožnosti, kde je uvedeno trvalé bydliště v Hodoníně a dodržíte předepsané množství denního návozu, pak po Vás žádnou platbu chtít nebudeme.

Kolik stojí stavební sutě a pneumatiky?

Ceník pro občany Hodonína:

Za vytříděný beton zaplatíte 1,20 Kč/kg vč. DPH, cihly 1,30 Kč/kg vč. DPH, za jiné druhy staveních sutí a nebo za beton a cihly na jednom vozíku  s jinými sutěmi zaplatíte 1,90 Kč/kg vč. DPH.

Za pneumatiky: od 1.1.2023 koneční uživatelé mohou odevzdat pneumatiky na sběrném dvoře bezplatně. Sběrný dvůr je místem zpětného odběru.

Ceník pro podnikatelské subjekty:

se řídí individuálními cenovými podmínkami, které jsou součástí smluv nebo se řídí obecným ceníkem sběrného dvora, který je nezávislý na cenových podmínkách pro občany Hodonína.

Jaké odpady mohu na sběrném dvoře odevzdat?
Všechny odpady, které má TESPRA schváleny v provozním řádu a lze je tedy na sběrném dvoře odevzdat, najdete ve výňatku z provozního řádu v odkaze níže. U občanů se jedná především o odpady z kategorie 17 a 20.
Lze na sběrném dvoře odevzdat azbest (eternit)?
Ano, sběrný dvůr v Hodoníně má pro příjem tohoto nebezpečného odpadu povolení, avšak pouze při dodržení zvláštních opaření. Azbest jako potenciální karcinogen je na sběrném dvoře přijímán jen důkladně zabalený, aby nedocházelo při jeho manipulaci k uvolňování prachu a úlomků do okolí. Pokud tedy hodláte azbest přivézt, musíte ho uzavřít do pytlů, folie či jiných pokud možno neprodyšných obalů. V opačném případě odpad převzat být nemůže.
Kde najdu aktuální výkupní ceny surovin, které hodlám na sběrný dvůr přivézt?
Areál Měšťanská 78, Hodonín je provozován jako sběrný dvůr a nikoliv výkupna. Všechny odpady, které u nás odevzdáváte, odevzdáváte zdarma nebo za ně platíte. Pokud chcete dostat výkupní cenu za sesbírané kovy, případně papír, doporučujeme využít některou z blízkých výkupen (např. Kovosteel).
Proč nemohu ze sběrného dvora odvézt věc, která by se mi hodila, když ji jiný už nepotřebuje?
I když chápeme, že mnoho věcí, které jsou pro jednoho odpadem by ještě u jiných našla využití, musíme dodržovat legislativu ČR, dle které odpad ze sběrného dvora může odvézt pouze osoba, která má patřičné oprávnění pro nakládání s odpady vydané krajským úřadem. Občan bohužel takovou osobou není, a tudíž není možné mu cokoliv ze sběrného dvora vydat, byť by se jednalo o náhradní kolečko na židličku. Situace by se změnila v případě, že by v Hodoníně bylo zřízeno tzv. re-use centrum, kde by takováto směna nepotřebného zboží byla možná.
Jsem podnikatel a chci přivézt na sběrný dvůr odpad, který není nebezpečný, jak to udělat?

Můžete si vybrat, zda s námi chcete spolupracovat dlouhodobě nebo se jedná o jednorázový dovoz. 

Pokud se jedná o jednorázový dovoz odpadů, pak musíte svého řidiče vybavit razítkem, číslem provozovny, ze které odpad pochází (pokud se jedná o stavbu, pak číslem ORP) a hlavně dostatečnou hotovostí. Musíte počítat s tím, že při příjezdu bude muset být sepsán dodací list se všemi náležitostmi nezbytnými pro evidenci odpadů a odpady budou muset být uhrazeny na pokladně sběrného dvora. I tuto agendu lze výrazně zjednodušit, pokud nám svůj záměr dovézt odpady oznámíte alespoň 24 hodin předem telefonicky (na tel.: 601 372 242). V takovém případě Vám všechny papíry předchystáme. 

V případě pravidelné spolupráce doporučujeme kontaktovat obchodní úsek společnosti a uzavřít si  s námi rámcovou smlouvu, na základě které získáte možnost předání odpadů tzv. na fakturu. 

Jsem podnikatel a chci odevzdat nebezpečné odpady, jak to udělat?
Před dovozem nebezpečných odpadů má každý subjekt konající přepravu povinnost tuto přepravu hlásit do systému SEPNO, ze které je nutno vytisknout ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů. Právě tento list bude při převzetí odpadů po vaší firmě bez výjimky vyžadován a bez něj nebude moci být nebezpečný odpad přijat. Pokud si s vystavením ohlašovacího listu nevíte rady, zavolejte nám (na tel.: 601 372 242), rádi tuto agendu vyřídíme za Vás. (Služba je zpoplatněna). Upozorňujeme, že ohlašovací list nelze vystavit ihned na místě, pokud již stojíte na bráně s odpady. Převzetí nebezpečných odpadů je stejně jako u jiných odpadů zpoplatněno dle platného ceníku a platí se v hotovosti na pokladně (v případě smluvního vztahu obdržíte fakturu).
Lze platit na sběrném dvoře kartou?

Ano. Platba kartou je nově na sběrném dvoře možná. 

Separování a svoz odpadu

Koupil jsem rodinný dům v Hodoníně, kdy mi bude vyvážena popelnice?
Popelnice na směsný komunální odpad se od rodinných domů v Hodoníně vyváží každý týden v pátek. Výjimku tvoří lokality Nesyt a Pánov. Přesné termíny vývozů, případné změny v harmonogramu kvůli svátkům naleznete vždy v aktuálním vydání hodonínských listů nebo u nás na stránkách v sekci aktuality.
Kde najdu nejbližší separační hnízdo?

Mapa s aktuálním rozmístěním separačních hnízd je dostupná na webu města Hodonína pod tímto odkazem.

Kdy se v Hodoníně sváží pytle s plastem a papírem?
Pytle s plasty jsou sváženy od rodinných domů vždy poslední středu v měsíci, pytle s papírem pak poslední čtvrtek v měsíci. Avšak pozor!!! oba dny musí datumově vyjít do stejného měsíce, pokud je ve čtvrtek již prvního, je svoz papíru i plastů posunut o týden dříve. Přesné termíny svozu naleznete opět v aktuálním vydání hodonínských listů, nebo je máte rozepsány u letáčku, který dostáváte ke každému balíčku pytlů.
Došly mi žluté/modré pytle na separaci, co mám dělat?
Další balíček pytlů si můžete vyzvednout na recepci městského úřadu na hlavní křižovatce nebo na sběrném dvoře. Stačí Vám k tomu nahlásit pouze adresu a jméno, na které balíček vyzvedáváte.
Kde si mohu koupit popelnici na odpad?
Popelnici 120l (plastová), 240l (plastová) nebo 110l (pozink – na objednávku) si můžete zakoupit na sběrném dvoře. O barevné dostupnosti skladových zásob Vás rádi informujeme telefonicky. Pokud byste si rádi pořídili kontejner na kolečkách 1100l (plastový), ty máme uskladněny a prodáváme je na adrese Velkomoravská 91 (sídlo společnosti). Pokud se chystáte kupovat nádob více a různých druhů, dejte nám vědět, přivezeme Vám je na jedno výdejní místo. Informujte se o možnosti přikoupení služby dovozu zakoupené nádoby k Vám na provozovnu.
Jak si zařídit popelnici na bioodpad nebo kompostér?

Kompostér nebo popelnici na bioodpad pro rodinné domy v Hodoníně poskytuje město do bezplatné výpůjčky na 5 let s tím, že po uplynutí této lhůty přechází nádoba do majetku uživatele. Pokud máte o nádobu nebo kompostér zájem, kontaktujte referenta městského úřadu  (tel.: 518 316 311), s níž sepíšete krátkou smlouvu o výpůjčce, na základě které Vám nádobu vydáme.

Kdy mi bude vyvezena popelnice na bioodpad?

Popelnice na bioodpad jsou v Hodoníně vyváženy od března do listopadu 1x za 14 dní vždy v sudém týdnu v úterý. V zimním období od prosince do února jsou biopopelnice vyváženy 1x za měsíc. Přesné termíny vývozů naleznete v aktuálním vydání hodonínských listů, stejně jako veškeré změny harmonogramů, které by byly způsobem svátky.

Proč musím platit, pokud si objednám přistavení velkoobjemového kontejneru k domu?
Denní množstevní limit pro dovoz odpadů na sběrný dvůr značí, že pokud děláte rozsáhlejší rekonstrukci, vyklízíte nebo bouráte dům, pak si musíte pro odvoz odpadů objednat velkoobjemový kontejner. Tato služba však není zahrnuta do standardního poplatku, který jako občané platíte každý půlrok městu Hodonín. V poplatku máte zahrnut klasický odvoz směsného odpadu, odvoz bioodpadu, možnost separace a možnost využít sběrný dvůr v předepsaném denním limitu. Pokud hodláte využít přistavení velkoobjemového kontejneru k domu, musíte si tuto službu uhradit zvlášť.
Chci třídit správně, jak na to?

Návodů na to, jak správně třídit odpady existuje celá řada. Ve své podstatě se všechny návody téměř shodují, drobné odchylky v jednotlivých návodech se mohou objevit díky regionálním zvyklostem, rozdílným možnostem svozových společností a nastavenými procesy na třídicích linkách.

Obecný návod jak v Hodoníně správně třídit naleznete v odkazu níže. Pro obecné informace a edukaci zábavnou formou doporučujeme weby: www.jaktridit.cz/, www.samosebou.cz/ nebo www.trideniodpadu.cz/

Kam s nápojovým kartonem, když v Hodoníně nejsou oranžové kontejnery ani pytle?
V Hodoníně a dalších obcích, které vyváží TESPRA třídíme nápojové kartony dohromady s plasty – vhazujeme je tedy do žlutých pytlů a kontejnerů.
Co všechno patří do biopopelnice a jak správně kompostovat?

Do bioopopelnice patří vše, z čeho lze vyrobit kvalitní kompost. Tedy veškerý rostlinný odpad ze zahrádek, pokud do popelnice umísťujete větve, tak pouze nadrcené ve formě štěpky (jinak větve patří na sběrný dvůr), rostlinné zbytky z kuchyní (slupky, natě), skořápky od vajec, kávová sedlina, pytlíky od čajů. V menší míře můžete umístit i papírové proložky od vajíček nebo papírové ubrousky. Kdo chová slepice lze umístit i kuřince.

Rozhodně nevhazujte trus domácích mazlíčků, použité pleny, větve, textil, vařená jídla, maso, kosti, cigaretové nedopalky, jiné opady !!! zejména pozor na igelitové pytlíky, které v popelnicích velmi často končí jako transportní obal bioodpadu.

Správné kompostování jsme se pokusili Vám shrnout do návodu v odkazu níže.

Jak poznám, že je odpad nebezpečný?

Nebezpečný odpad má doma každý, jenom o tom někteří nevědí. Nebezpečný odpad se většinou pozná tak, že na obalu výrobku je znak nebezpečí vyznačen a nebezpečí je popsáno R nebo H větami. Znak nebezpečí hledejte ve formě oranžového obdélníku se symbolem (starší obaly) nebo ve formě červeného kosočtverce se symbolem (novější obaly). Nejběžněji se vyskytujícími nebezpečnými odpady v domácnostech jsou: staré léky, lepidla, barvy, laky (i na nehty) ředidla a odlakovače, motorové oleje a provozní náplně automobilů, autobaterie nebo třeba přípravky na hubení škůdců a plevelů. 

Existují výrobky, které na sobě mají znaky nebezpečí uvedeny, ale jednoduchým vypláchnutím obalů vodou, je lze jejich nebezpečných vlastností zbavit a lze je po spotřebování vyhodit do normálního odpadu. Typickým příkladem jsou láhve od jaru, láhve od desinfekcí a nejrůznějších čističů v domácnosti.

Údržba komunikací a údržba zeleně

Shrabal jsem na pozemku kolem domu listí, jak nahlásit odvoz?

Velmi nás těší, že se stále najdou občané, kteří se chtějí aktivně podílet na úklidu kolem svých domů. Město Hodonín nabízí zejména v podzimních měsících možnost odvozu shrabaného pytlovaného listí od Vašich obydlí. Abychom však pytle byli schopni najít, musíte svou aktivitu nahlásit na městský úřad (tel.: 518 316 311) a pracovníci MěÚ nám poté předají seznam míst, kde se listí v daném týdnu bude nacházet.

Kdy bude na naší ulici v zimním období uklizen sníh?
Údržba komunikací v zimním období se řídí dle plánu zimní údržby, který se schvaluje vždy na příslušné zimní období. Součástí tohoto plánu je mapa chodníků a silnic s baveným vyznačením pořadí důležitosti. V nich se můžete dočíst, v jakém pořadí se Vaše ulic nachází, jakým způsobem se bude uklízet (strojně/ručně) a dle pořadí lze odvodit také interval, jak rychle se od počátku zásahu k úklidu vaší ulice dostaneme. Mapy naleznete též na našich stránkách v sekci úklid komunikací.
Proč začínáte se sekáním trávy již v šest hodin ráno?
Sečení trávy na rozsáhlých zelených plochách v celém Hodoníně je časově velmi náročnou záležitostí a je prováděna celou pracovní dobu, která začíná v 6:00 a končí 14:30. Pokud díky deštivějšímu počasí tráva přerůstá, jsou několikrát do týdne vyhlášeny i přesčasy. Uvědomujeme si, že pro některé občany, zvláště ty po noční směně je sečení trávy v brzkých ranních hodinách obtěžující, je však potřeba zohlednit, že počínaje 6:00 končí noční klid, většina lidí je v tuto dobu již vzhůru a posunutí sečení do odpoledních a podvečerních hodin by zase zneklidnilo např. rodiče malých dětí, které dávají své ratolesti brzy spát. Jelikož se nejedná o každodenní záležitost, ale o pár sečí za rok, prosíme o shovívavost.

Administrativa

Chci nahlásit změnu (úmrtí v rodině, změnu trvalého bydliště člena rodiny), abych za něj nemusel nadále platit poplatky, jak to udělat?
Složenky s platbou za odpady pro občany Hodonína vydává odbor ekonomiky a financí městského úřadu. TESPRA s těmito poplatky nemá nic dočinění. Pokud si přejete nahlásit změnu, prosíme, kontaktujte referentku městského úřadu paní Milenu Jurigovou – tel.: 518 316 114, která s Vámi změnu zařídí.
Jsem podnikatel a chtěl bych si uzavřít smlouvu na odvoz odpadu/změnit plnění smlouvy
Prosím kontaktujte náš obchodní úsek. Rádi si s Vámi smluvíme schůzky a navrhneme Vám řešení Vašich odpadů.
Jsem Vaším zákazníkem a potřebuji výpis z evidence odpadů nebo podklad pro roční hlášení o produkci odpadů

Prosím pošlete svůj požadavek včetně IČO, za které chcete evidenci spočítat, e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Nerozumím zaslanému vyúčtování, případně objevil jsem chybu ve faktuře, kam se obrátit?

Prosím kontaktujte naši fakturantku (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 518 397 122), ráda Vám s řešením Vašeho požadavku pomůže.

Provozovaná zařízení pro nakládání s odpady

Kontaktní osoby společnosti

Ing. Kateřina Knedlíková

vedoucí obchodu a marketingu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 126

602 555 319

Ing. Kateřina Helešicová

referent obchodu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 113

725 067 692

Ing. Věra Novotná

vedoucí ekonomického úseku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 121

724 521 541

Jan Otruba

finanční účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 120

Ladislava Pochylá

fakturace

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 122

720 069 525

Ing. Jaroslava Salajková

personalistka a mzdová účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 123

725 423 042

Petr Ivičič

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 114

602 775 530

Simona Uhrovičová

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 115

Karel Zadražil

správa vozového parku a technického zázemí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 128

602 558 546

Ing. Lenka Michalcová

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

725 423 019

Marian Luppi

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

601 372 242

Ing. Dagmar Pospíšilová

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 117

724 552 943

Ludmila Paulusová

samostatný zahradník

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 125

602 775 532

Radek Juráček

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 116

602 775 531

Zdeněk Měchura

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 118

724 161 445

Ing. Ivo Zbořil

jednatel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 112

725 816 611

Uložit
Cookies uživatelské preference
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud odmítnete používání souborů cookie, tento web nemusí fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Více informací
Nezbytné technické cookies