Sběrný dvůr - otevření v nouzovém režimu

Uvědomujeme si, že zvýšení množství odpadů a nemožnost završit jarní úklidy trápí mnoho z Vás, proto TESPRA Hodonín, s.r.o. vychází občanům města Hodonín maximálně vstříc otevřením sběrného dvora v nouzovém režimu:

Pokyny pro občany k odevzdání odpadů na sběrném dvoře v době pandemie COVID-19

1. Odevzdání odpadů bude umožněno pouze občanům města Hodonín. Pro podnikatelské subjekty a živnostníky zůstává sběrný dvůr uzavřen a je v platnosti nabídka odvozu odpadu přímo z provozovny.

2. Občan, na něhož je odpad hlášen, musí být u odevzdání odpadu přítomen.

3. Provozní doba sběrného dvora v nouzovém režimu:

 • Úterý 14:00 – 18:00 h
 • Středa 14:00 – 18:00 h
 • Sobota 8:00 – 15:00 h

4. Upozorňujeme, že pokud v otevírací době dojde k naplnění kapacit kontejnerů, bude sběrný dvůr uzavřen dříve, než je uvedená provozní doba. O předčasném uzavření rozhoduje s konečnou platností obsluha sběrného dvora.

Bezpečnostní pravidla (aneb jak se chovat):

1. Vjezd do areálu bude vždy umožněn pouze 2 vozidlům současně a to na výzvu obsluhy sběrného dvora (dále jen SD). Až po výjezdu vozidla z areálu bude vpuštěno vozidlo další.

2. V rámci jednotlivých vjezdů prosíme o minimalizaci počtu zapojených osob (1 vozidlo max. 2 osoby)

3. Občané jsou povinni se při vjezdu na SD prokázat občanským průkazem s trvalým pobytem v Hodoníně. Z auta prosím u vrátnice nevystupujte. Pokud možno obsluze OP nepodávejte do rukou, ale pouze pootevřete okénko u řidiče kvůli komunikaci a přitiskněte OP na boční okénko u řidiče fotografií směrem ven. Na pokyn obsluhy otočte OP na okénko zadní stranou, kde je uveden trvalý pobyt. Na pokyn obsluhy poté můžete pokračovat ke kontejnerům.

4. Výstup do prostoru SD z vozidla bude umožněn pouze s ochrannou rouškou úst i nosu a rukavicemi.

5. Občany prosíme o dodržování bezpečného odstupu od druhé obsluhy u kontejnerů a ostatních zákazníků minimálně 3 m.

6. Prostor sběrného dvora opusťte v co možná nejkratším čase, abyste nebránili plynulému příjmu odpadů od dalších občanů.

7. I v době nouzového stavu platí omezené množství na 1 občana za den (tj. jeden přívěsný vozík za auto nebo 1 dodávkový automobil)

Doporučení:

 • Důrazně žádáme občany, aby zvážili nutnost odevzdávání odpadů na sběrný dvůr v době omezeného volného pohybu osob a nouzového stavu.
 • Důrazně žádáme občany, aby omezili odevzdávání odpadů, které vyžadují dlouho vykládku – např. větší množství stavební sutě z vozíku pomocí lopaty (běžně tato vykládka trvá i půl hodiny). Tímto jednáním zablokujete možnost odevzdání odpadů ostatním občanům.
 • Dodržujte základní hygienická pravidla.
 • V prostoru sběrného dvora je zakázáno kouření.
 • Držte se pokynů vrátných a nad jejich příkazy prosím nediskutujte. Jsou tu i v této nelehké době pro Vás.

Děkujeme TESPRA Hodonín, s.r.o.

Provozovaná zařízení pro nakládání s odpady

 • Mobilní zařízení:
  Velkomoravská 3652/91,
  69501 Hodonín
  IČZ: CZB00610

 • Sběrný dvůr:
  Měšťanská 78,
  69501 Hodonín
  IČZ: CZB00391

 • Třídírna odpadů:
  Měšťanská 78,
  69501 Hodonín
  IČZ: CZB01102

Kontaktní osoby společnosti

Ing. Eliška Frolcová

vedoucí obchodu a marketingu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 113

602 555 319

Ing. Kateřina Knedlíková

referent obchodu

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 126

725 067 692

Ing. Věra Novotná

vedoucí ekonomického úseku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 121

724 521 541

Jan Otruba

finanční účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 120

Milena Tomčalová

fakturace

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 122

Ing. Jaroslava Salajková

personalistka a mzdová účetní

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 123

725 423 042

Petr Ivičič

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 114

602 775 530

Simona Uhrovičová

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 115

Karel Zadražil

správa vozového parku a technického zázemí

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 128

602 558 546

Ing. Lenka Michalcová

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 351 114

725 423 019

Marian Luppi

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 351 114

601 372 242

Ing. Dagmar Pospíšilová

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 117

724 552 943

Ludmila Paulusová

samostatný zahradník

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 125

602 775 532

Radek Juráček

vedoucí provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 116

602 775 531

Zdeněk Měchura

ekonom provozovny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 118

724 161 445

Ing. Ivo Zbořil

jednatel

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

518 397 112

725 816 611